Mahdollisiin sähkökatkoihin varautuminen

Haasteellisen energiatilanteen takia Tanhuvaara varautuu erinäisillä toimenpiteillä mahdollisiin sähkökatkoihin ja niiden vaikutuksiin.

Lyhyiden sähkökatkojen aikana pyrimme jatkamaan opetus- ja kurssitoimintaamme normaalisti turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Osassa palveluista kuten vastaanotossa ja uimahallissa toiminta kuitenkin keskeytyy ja turvallisuussyistä palvelut suljetaan. Ravintola pyrkii jatkamaan osittain toimintaansa, riippuen sähkökatkon pituudesta ja ajankohdasta.
Oppilaita ja asiakkaita ohjeistetaan ennakkoon ja paikanpäällä mahdollisten sähkökatkojen toimintamalleista. Asiakkaita pyydetään varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin; lämpimällä vaatetuksella, varavirtalähteellä sekä taskulampulla.

Tanhuvaara on tehnyt toimenpiteitä, joilla se pyrkii vähentämään energiankulutustaan:

  • uimahallin osalta naisten ja miesten suihkutiloista on toinen sauna poissa käytöstä
  • 2,7 km ulkoilu-/hiihtoreitillä ei ole iltaisin valaistusta
  • opiston alueen ulkoliikuntareitistön valot valaisevat iltaisin
  • henkilökuntaa on ohjeistettu säästämään energiaa erinäisillä toimenpiteillä
  • sisälämpötilaa on laskettu tiloista, joissa se on toiminnan kannalta mahdollista
  • asiakkaita ohjeistetaan sammuttamaan valot käyttämistään tiloista ja kiinnittämään huomiota energiankulutukseen
  • pyrimme vaihtamaan tilojemme valaistusta energiatehokkaammaksi


Lisätietoja sähkökatkoon varautumisesta:
https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen/sahkokatko

Hae sivulta

KURSSIT, LEIRIT & AKTIIVILOMAT