Antidopingohjelma


Tanhuvaaran Urheiluopisto ja valmennuskeskus sitoutuvat toteuttamaan urheiluopistoille ja valmennuskeskuksille laadittua antidopingohjelmaa sekä kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Urheiluopisto edistää ja aktiivisesti tiedottaa toiminnassaan kaikille asiakasryhmille antidopingasiaa.

Tanhuvaaran Urheiluopiston henkilökuntaa tiedotetaan antidopingohjelman sisällöstä sekä annetaan toimintaohjeita mahdollisten valmisteiden havaitsemisten raportoimiseksi.


KOULUTUSTOIMINTA

LPT opiskelijat
Ammatillinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) ja Liikunnan ammattitutkinto (LAT ja VAT)

Liikunnan ammattitutkinnon tutkinto-opiskelijoille pidetään koulutustilaisuuksia, jossa annetaan tietoiskuja, keskustellaan sekä demonstroidaan dopingtestausta. Dopingtestauksessa huomioidaan kilpaurheilu sekä kunto- ja terveysliikunnan erilaiset tarpeet. Tavoitteena on jakaa opiskelijoille tietoisuutta antidopingtoimikunnan toimintakäytänteistä sekä -tavoista ja madaltaa yhteydenottoa sekä raportointikanavan käyttöä SUEK:n suuntaan. Personal Trainer-koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä Dopinlinkki ry:n kanssa.

Vapaa sivistystyö

Muu koulutus-/valmennustoiminta

Urheiluopistolla pidettävien leirien ja valmennustapahtumien yhteydessä urheiluopisto tarjoaa urheilijoille ja valmennusryhmille mahdollisuutta tilata SUEK:n valtuuttaman urheiluopiston antidopingkouluttajan luennon/oppitunnin.

Yläkoululeiritys

Valtakunnallisen yläkoululeirityksen osallistujille pidetään vuosittain tietoisku antidopingasioista keskustelevassa hengessä ja ikäryhmään sopivalla tavalla. Koulutuksesta vastaa SUEK:n valtuuttama urheiluopiston antidopingkouluttaja.


LISÄTIETOJA ANTIDOPINGTOIMINNASTA:

Urheiluopistojen antidopingohjelmat

Dopinglinkki ry
SUEKin ILMO-raportointipalvelu

ANTIDOPINGVASTAAVAT

Antti Lappalainen
valmennuskeskuskoordinaattori
antti.lappalainen@tanhuvaara.fi
puh. 040 080 5178

Heiko Gross
liikunnanopettaja
heiko.gross@tanhuvaara.fi
puh. 045 111 1707