Sauvakävely syksyisessä metsässä virkistää!

Kuntoremontti-kurssit

KUNTOREMONTTIKURSSIT

  • Kuntoremonttikurssit on suunniteltu työntekijän fyysisen kunnon, työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen varhaiseen tukemiseen kuntoutuksen keinoin.
  • Kurssi suunnitellaan yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa työntekijän tarpeita vastaavaksi.
  • Kuntoremontin pituus on yleensä 6 vrk. Kurssi voidaan toteuttaa useassa jaksossa tai yksittäisinä päivinä.
  • Kurssin kustannuksista vastaa työnantaja osittain tai kokonaan.
  • Kuntoremontin ajalta on mahdollista saada Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha maksetaan työntekijälle, mikäli hän on kuntoutuksessa omalla ajallaan, esim. lomalla. Työnantajalle kuntoutusraha maksetaan, mikäli työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta palkkaa kuntoutujalle.

Katso esimerkki kuntoremonttikurssista tästä. (sisältää starttijakson 2 vrk, välijakson 1vrk 3kk päästä aloituksesta, toinen välijakso 3kk päästä edellisestä välijaksosta sekä seurantajakson 2vrk 3 kk päästä välijaksosta = kesto 9kk).

Kuntoutusraha ja hakeutuminen
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeinen. Kuntoremonttikurssien tulee olla osa työterveyshuollon tekemää suunnitelmaa. Silloin kurssilaiset tai työnantaja voivat saada Kelan maksamaa kuntoutusrahaa alla olevien ohjeiden mukaan:
http://www.kela.fi/kuntoutusraha

Lataa kuntoremonttiesite >>

Lisätietoja:
Työhyvinvointipäällikkö
Sami Piisilä
044 745 6443
sami.piisila@tanhuvaara.fi

Myyntipalvelu
Essi Pajunen
044 715 0411
essi.pajunen@tanhuvaara.fi