Erasmus+ kansainväliset vaihtojaksot

Erasmus+ kansainväliset työelämäjaksot

Haaveena työskennellä ulkomailla?

Maailmalle suuntaavalle on tarjolla työharjoittelu vaihtoehtoja liikunnanohjauksen parissa. Pääset tutustumaan maan kulttuuriin ja ihmisiin aivan eri tavalla kuin tavallinen turisti. Erasmus+ hankerahoituksen avulla ulkomaille matkustaminen ja työssäoppiminen on ainutlaatuinen mahdollisuus.

Ulkomaille työharjoitteluun voi hakea aluksi lyhyiksi jaksoiksi kauttamme. Ulkomailla työskentely on hyvin arvostettua työnhakutilanteessa. Työnantajat nostavat listalle korkeammalle melkein automaattisesti ne, jotka ovat olleet työharjoittelussa tai töissä toisessa maassa.

Tanhuvaarassa on käynnissä neljäs Erasmus+ hanke joka mahdollistaa ulkomaiset liikkuvuudet opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ensimmäinen oli 2017-2019, toinen 2018-2020, kolmas 2020-2022. Neljäs alkoi 1.8.2022. Lukuvuoden aikana 5-10 Tanhuvaaran opiskelijaa valitsee työssäoppimisen ulkomailla hyödyntäen Erasmus+ rahoitusta.


Tanhuvaaran urheiluopiston LPT-koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoilleen työssäoppimispaikkoja ulkomaisissa yhteistyökumppani yrityksissä. Tällä pyrimme vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin joissa ammatillisessa koulutuksessakin painotetaan entistä enemmän kielitaitoa, sosiaalisia taitoja, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemusta. Liikuntaneuvojillakin on hyvä mahdollisuus työllistyä valmistumisen jälkeen myös ulkomaille joten haluamme tukea tätä mahdollisuutta.

Yhteistyökumppaniyrityksien verkostolla pyrimme helpottamaan opiskelijoiden tietä päästä suorittamaan kansainvälistä työssäoppimisjaksoa. Lisäksi tällä takaamme työssäoppimispaikkojen korkean laadun. Haluamme toimia kansainvälisten työssäoppimisjaksojen järjestämisessä organisoidusti ja opiskelijaa tukien.

Tavoitteinamme on muun muassa:

 • Lisätä yhteistyökumppaneidemme verkostoa ja opiskelijoidemme kansainvälisyyttä
 • Vastata opiskelijoidemme kiinnostukseen kansainvälisyydestä
 • Noin 5-8 henkilöä suorittaa kansainvälisen työssäoppimisjakson lukuvuosittain

Käynnissä olevan hankkeen tavoitteet ovat:

 • Lisätä opiskelijaliikkuvuuksien määrää entisestään. Uusi hanke mahdollistaa noin 10 opiskelijan liikkuvuuden vuoden aikana. Mahdollisuus on opiskelijan tarpeisiin vastaten suorittaa 4-8 viikon työelämäjakso ulkomailla.
  • Opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen tavoitteet:
   • Ammatillisen osaamisen kehittäminen
   • Kansainvälisen osaamisen kehittäminen
   • Kehittää kielitaitoa ja uskallusta puhua vierasta kieltä
   • Kulttuurien tuntemuksen kehittäminen
   • Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittäminen
  • Lisätä henkilöstöliikkuvuuksien määrää aiemmista vuosista. Tämä hanke mahdollistaa hankeaikana 14 henkilökunnan edustajan 5 vuorokauden liikkuvuusjakson ulkomailla
   • Henkilöstöliikkuvuuksien tavoitteet:
    • Parantaa ymmärrystä kansainvälisestä toimintaa kohtaan ja verkostoitua
    • Kehittää opetushenkilöstön ammatillista osaamista
    • Kehittää kielitaitoa ja uskallusta puhua vierasta kieltä
    • Uusien tuotteiden kehittäminen vapaaseen sivistystyöhön

Tanhuvaaran urheiluopiston LPT-koulutuksen kansainvälisyys asioista vastaa ja koordinoi liikunnanopettaja Antti Lappalainen.


(Kuvassa LPT22pk opiskelija Sini Skotlannin Edinburghissa syksyllä 2019)

Kiinnostuitko? Lisätietoa ulkomaan työssäoppimispaikoista ja jaksoista täältä.

Tanhuvaaran Urheiluopiston työssäoppimisjaksojen kansainväliset yhteistyökumppanit:

Education and Mobility
Bilbao & Fuerteventura Spain

Sofia-opisto
Fuengirola, Malaga, Spain
Toiminnanjohtaja Minna Kantola

Sun Dreams Global
Spain, Fuerteventura

Braga Mobility
Portugal, Braga

The Placement Factory
United Kingdom, Edunburgh

FIPAV Sardegna
Italy, Cagliari

MBO College Hilversum
Netherlands, Hilversum

Liikuntamatkat Finland Oy
Leirikoulut ja urheiluleirit Italiassa
Toiminnanjohtaja Jouni Parkkali