Tutkinnon osat

Haluatko työskennellä valmentajana?

Tanhuvaaran urheiluopistossa voit kouluttautua valmennuksen ja seuratoiminnan liikuntaneuvojaksi.  Valmennus opinnot antavat sinulle tiedot ja taidot urheiluvalmennuksesta sekä fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä.  

Koulutuksen avulla sinulla on ammattitaito toimia valmentajana urheilija lähtöisesti sekä pystyt tukemaan urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä. Saat valmiudet toimia valmennustehtävissä urheiluseuroissa, lajiliitoissa tai muissa liikunnan ja urheilun organisaatioissa.

Valmentaminen ja seuratoiminta -osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fyysisten ominaisuuksien arviointi kokonaisuuden, suunnitella ja toteuttaa valmennus kokonaisuuden sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan valmentajana. 2) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kilpailutapahtuman sekä arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

  • valmentajana toimiminen seurassa 30 osp
  • kilpailutapahtuman järjestäminen 20 osp

Haluat edistää terveyttä ja liikkumista?

Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fyysisen toimintakyvyn arviointi kokonaisuuden, suunnitella ja toteuttaa terveyttä- ja hyvinvointia edistävän liikunnan kokonaisuuden sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana sekä liikuntaneuvojana. 2) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtuman sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

  • terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen 30 osp
  • liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp

Tämä suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle hyvät edellytykset jatkaa valinnaisina opintoina Urheiluopistojen PT-koulutukseen. Koulutus ei ole pelkkää teoriaa, vaan myös käytännön työkokemusta. Menestyvänä Personal Trainerina sinulla on koulutuksen jälkeen riittävät tiedot ja taidot yksilövalmennus ja asiakaspalvelutyöstä.

Urheiluopistojen Personal Trainer-koulutus ei ole mikään kirjekurssi!

Kiinnostaako liikunta-alan yrittäjyys?

Liikunnan palvelutuotannon osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset:

1) Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan, etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman, verkostoitua sidosryhmien kanssa sekä laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

2) Opiskelija osaa rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista, kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspinnat, analysoida toimintaa valituissa kosketus pisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa sekä yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

3) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtuman sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

  • yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • palvelumuotoilu 15 osp
  • liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Elämysliikunnan ohjaaminen

Koe upea luonto sekä harjoittele erätaitoja kanssamme! Tanhuvaaran Urheiluopiston koulutuksen kautta pystyt lisäämään osaamistasi luontoliikunta ohjauksesta, retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämysliikunta kokonaisuuden sekä arvioida ja kehittää osaamistaan elämysliikunnan ohjaajana.

Ryhmäliikunnan ohjaaminen

Kouluttaudu ryhmäliikunnan monipuoliseksi ohjaajaksi. Koulutuksemme kattaa laajat ja monipuoliset ryhmäliikuntatuntien muodot mm. vesiliikunta, lihaskuntotunnit, crossfit, tanssi sekä kehonhuoltotunnit. Ryhmäliikunnanohjaajana voit toimia myös kuntosaliohjaajana sekä saat tietoa mentaali valmennuksesta.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmäliikunnan ohjaustilanteen sekä arvioida ja kehittää osaamistaan ryhmäliikunnan ohjaajana.

Testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa testaus kokonaisuuden sekä arvioida ja kehittää osaamistaan testaajana ja harjoittelun ohjelmoijana.

Uinnin opettaminen

Opiskelija osaa suunnitella uinninopetuskokonaisuuden, toteuttaa uinninopetustilanteen, arvioida ja kehittää osaamistaan uinnin opettajana

Uimavalvojana toimiminen

Opiskelija osaa ylläpitää uintiin tarkoitettua ympäristöä, pelastaa vedestä ja antaa ensiapua, toimia asiakaspalvelutilanteessa uintiin tarkoitetussa ympäristössä sekä arvioida ja kehittää osaamistaan uimavalvojana.

Yritystoiminnan suunnittelu

Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan, etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman, verkostoitua sidosryhmien kanssa sekä laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen (Personal Trainerina toimiminen)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapamuutokseen, tavoite ohjattuun harjoitteluun ja tavoite ohjattuun ravitsemukseen sisältyviä kokonaisuuksia. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää osaamistaan Personal Trainerina.