Osaamisalat

Haluatko työskennellä valmentajana?

Tanhuvaaran urheiluopistossa voit kouluttautua valmennuksen ja seuratoiminnan liikuntaneuvojaksi.  Valmennus opinnot antavat sinulle tiedot ja taidot urheiluvalmennuksesta sekä fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä.  

Koulutuksen avulla sinulla on ammattitaito toimia valmentajana urheilija lähtöisesti sekä pystyt tukemaan urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä. Saat valmiudet toimia valmennustehtävissä urheiluseuroissa, lajiliitoissa tai muissa liikunnan ja urheilun organisaatioissa.

Valmentaminen ja seuratoiminta -osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fyysisten ominaisuuksien arviointi kokonaisuuden, suunnitella ja toteuttaa valmennus kokonaisuuden sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan valmentajana. 2) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kilpailutapahtuman sekä arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

  • valmentajana toimiminen seurassa 30 osp
  • kilpailutapahtuman järjestäminen 20 osp

Haluat edistää terveyttä ja liikkumista?

Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset: 1) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fyysisen toimintakyvyn arviointi kokonaisuuden, suunnitella ja toteuttaa terveyttä- ja hyvinvointia edistävän liikunnan kokonaisuuden sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana sekä liikuntaneuvojana. 2) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtuman sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

  • terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen 30 osp
  • liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp

Tämä suuntautumisvaihtoehto antaa sinulle hyvät edellytykset jatkaa valinnaisina opintoina Urheiluopistojen PT-koulutukseen. Koulutus ei ole pelkkää teoriaa, vaan myös käytännön työkokemusta. Menestyvänä Personal Trainerina sinulla on koulutuksen jälkeen riittävät tiedot ja taidot yksilövalmennus ja asiakaspalvelutyöstä.

Urheiluopistojen Personal Trainer-koulutus ei ole mikään kirjekurssi!

Kiinnostaako liikunta-alan yrittäjyys?

Liikunnan palvelutuotannon osaamisala pitää sisällään seuraavat ammattitaitovaatimukset:

1) Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan, etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman, verkostoitua sidosryhmien kanssa sekä laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

2) Opiskelija osaa rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista, kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspinnat, analysoida toimintaa valituissa kosketus pisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa sekä yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

3) Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatapahtuman sekä osaa arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

  • yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • palvelumuotoilu 15 osp
  • liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp