Liikunnanohjauksen perustutkinto

HAKU Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT)

Haku 5.8.2024 alkavaan toisen asteen Liikunnanohjauksen perustutkintokoulutukseen (LPT) yhteishaussa 20.2.-19.3.2024 Opintopolun kautta. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 10.5.2024 Tanhuvaarassa. Tutustu koulutukseen tästä.

Koulutukseen voi hakeutua myös Jatkuvassa haussa 1.1.-27.6.2024. Jatkuvan haun kautta hakevat pääsääntöisesti toisen asteen tutkinnon opintoja suorittaneet. Jatkuvan haun valintaperusteena käytetään pääsy- ja soveltuvuuskoetta, jotka järjestetään Tanhuvaarassa 10.5.2024 ja 28.6.2024. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse. 

 

Avoimet ovet opintoihin Tanhuvaarassa

Tule tutustumaan Liikunnanohjauksen perustutkinto -koulutukseen Tanhuvaaran upeisiin puitteisiin.

Torstaina 23.11.2023 klo 10.00 – 14.00

Ohjelma:

10.00 Koulutuksen ja opiston esittely

11.00 Esittelykierros opistolla

12.00 Lounasbuffet (omakustanteinen 12,00€)

13.00 – 14.00 Tuutorien järjestämää ohjelmaa

Ilmoittautuminen 17.11.2023 mennessä satu.kosonen@tanhuvaara.fi

 

HUOM! Jos et pääse paikalle, niin ei hätää. Otamme sinut etänä mukaan.

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 384 063 303 546
Tunnuskoodi: nPn22F

Download Teams | Join on the web

 

 

Keskiviikkona 24.1.2024 klo 10.00 – 14.00

Ohjelma:

10.00 Koulutuksen ja opiston esittely

11.00 Esittelykierros opistolla

12.00 Lounasbuffet (omakustanteinen 12,00€)

13.00 – 14.00 Tuutorien järjestämää ohjelmaa

Ilmoittautuminen 19.1.2024 mennessä satu.kosonen@tanhuvaara.fi

HUOM! Jos et pääse paikalle, niin ei hätää. Otamme sinut etänä mukaan.

Linkki tulee tähän myöhemmin.

 

VALINTAPERUSTEET YHTEISHAUSSA

PISTEVALINTA

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta.
6 pistettä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, TUVA (vähintään 19 viikkoa)

Lisäksi saat
1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,
1–8 pistettä painotettavista arvosanoista,
Liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous (3 parasta)

0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 10.5.2024 Tanhuvaarassa, ja
2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Hakija osallistuu ylimmän hakukohteensa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja samat pisteet siirtyvät hänen mahdollisiin muihin liikunnanohjauksen perustutkinnon hakukohteisiin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää

LIIKUNNALLISUUS, johon liittyy mm. kestävyys, kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio, uinti.

SOSIAALISUUS JA ILMAISUTAITO, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin.

   • Liikunnan ohjaaminen, jossa mitataan hakijan sosiaalisia taitoja sekä halua toimia ihmisten kanssa ja itseilmaisukeinoja.
   • Haastattelu, jossa mitataan hakijan motivaatiota, halua ihmisten kanssa toimimiseen sekä oppimisvalmiuksia.

 

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

 

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuva valinta tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta.

Hakuperusteena ammatilliseen koulutukseen voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, ulkomailla suoritettu koulutus tai puuttuva peruskoulun päättötodistus.

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa hakija voi siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella, ovat keskeyttäneet peruskoulun tai joilla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuva valinta tehdään oppimisvalmiuskokeen, pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ja toimitettujen liitteiden perusteella. Kutsu oppimisvalmiuskokeeseen ja pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse hakijalle. 

Oppimisvalmiuskoe järjestetään Tanhuvaaran Urheiluopistolla, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 10.5.2024 Tanhuvaaran Urheiluopistolla.

Näin haet harkintaan perustuvalla valinnalla

 1. Täytä yhteishakulomake osoitteessa

  www.opintopolku.fi . Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä. Jos haet ulkomaisella todistuksella, olet keskeyttänyt peruskoulun tai sinulla on yksilöllisestetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, haet automaattisesti ainoastaan harkintaan perustuen.

 2. Hanki harkintaan perustuvassa haussa tarvittavat, ajantasaiset asiakirjat:
 • Kun perusteena on sosiaaliset syyt tai oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan laatimalla lausunnolla. Asiantuntijalausunnon tulee olla ajantasainen. Jos asiantuntijalausunto on yli vuoden vanha, koulun edustaja (esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja) voi laatia lausunnon, jossa kuvataan hakijan tämän hetkinen tilanne.
 • Kun perusteena on yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa, liitteeksi tulee toimittaa koulun edustajan ajantasainen lausunto, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.
 • Kun perusteena on todistusten vertailuvaikeudet, hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.
 • Kun perusteena on riittämätön tutkintokielen kielitaito, hakijan tulee perustella asia esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan lausunnolla.  

Lähetä asiakirjat postitse osoitteeseen: Tanhuvaaran urheiluopisto/ Arja Laine, Moinsalmentie 1042, 57230 Savonlinna. Kirjoita kuoren vasempaan yläkulmaan merkintä ”Harkintaan perustuva valinta”. Asiakirjat voi lähettää myös turvapostilla osoitteeseen arja.laine@tanhuvaara.fi

Liitteiden tulee olla Tanhuvaarassa viimeistään 31.3.2024.

Harkintaan perustuvan valinnan asiakirjoja käsitellään oppilaitoksessamme luottamuksellisesti. Hakijan toimittamia asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Asiakirjoja käytetään ainoastaan opiskelijavalinnan perusteena ja säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään. Hakijan ja huoltajan luvalla opiskelijan harkintaan perustuvaa valintaa varten toimittamia tietoja voidaan hyödyntää Tanhuvaarassa myös opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

 

Harkintaan perustuvan valinnan perusteita ovat

Oppimisvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan (esim. lääkäri, psykologi, erityisopettaja) laatimalla lausunnolla. Lausunnosta tulee selvitä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti on ilmennyt hakijan opinnoissa ja niissä selviytymisessä. Joissain tapauksissa myös HOJKS voi riittää lausunnoksi, mikäli siinä on selkeästi tuotu esiin hakijan oppimisvaikeuksia.

Sosiaaliset syyt

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on ollut perusopetuksen opintomenestykseen vaikuttaneita, henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen tai oppilaan oma tai lähipiirin vakava sairaus. Sosiaaliset syyt perustellaan asiantuntijan (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimen työntekijä) laatimalla lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, miten perusteena käytetty syy on vaikuttanut hakijan opintoihin ja niistä selviytymiseen.

Koulutodistusten puuttuminen

Tätä käytetään perusteena vain silloin, jos hakija on keskeyttänyt peruskoulun. Tällaisessa tilanteessa hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos hänellä arvioidaan olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Todistusten vertailuvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta ja/tai hän hakee ulkomaisella todistuksella. Hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.

Yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä

Kun hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä,  yhteishaku on automaattisesti harkinnanvarainen. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi koulun edustajan ajantasainen lausunto, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.

Riittämätön tutkintokielen kielitaito

Jos hakija kokee, että hänen kielitaitonsa ei ole tutkinnon suorittamiseen määritetyllä taitotasolla, hän voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömän kielitaidon perusteella. Tällöin hakijan tulee perustella asia esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan liitteellä. Oppilaitos arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden ja edellytykset suoriutua opinnoista.

 

Lupa tietojen hyödyntämiseen opintojen järjestämisessä

Hakijan ja huoltajan luvalla harkintaa perustuvaa valintaa varten toimitettuja tietoja voidaan hyödyntää myös uuden opiskelijan opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

Säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään.

Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta Opintopolusta

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta