Liikunnanohjauksen perustutkinto

JATKUVA HAKU Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT)

Liikunnanohjauksen perustutkinto päivätoteutuksena tai monimuotona koulutus- tai oppisopimuksella

Hae Liikunnanohjauksen perustutkinnolle jatkuvan haun kautta joko päivä- tai monimuotototeutukseen. Koulutus uudistuu ja monimuotototeutus käynnistyy Tanhuvaaran Urheiluopistossa elokuussa 2024! Monimuotokoulutus sisältää lähiopintoja Tanhuvaarassa, verkko-opintoja ja työpaikalla oppimista.

Liikunnanohjauksen perustutkintokoulutuksen opinnot antavat monipuoliset valmiudet työllistyä liikunta-alalle käytännön liikunnanohjaustehtäviin. Tutkinto antaa myös kelpoisuuden hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja.


Koulutuksen sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 Pakolliset tutkinnon osat 70 osp

 • Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen 20 osp
 • Aikuisten liikunnan ohjaaminen 20 osp
 • Liikuntaneuvonta 20 osp
 • Liikuntatapahtuman järjestäminen 10 osp

 Valinnaiset tutkinnon osat 1 30-60 osp

 • Terveysliikunnan ohjaaminen 30 osp
 • Valmentajana toimiminen 30 osp
 • Liikuntapalveluiden tuottaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 15-45 osp

 • Ryhmäliikunnan ohjaaminen 15 osp
 • Soveltavan liikunnan ohjaaminen 15 osp
 • Uimahalliympäristössä toimiminen 15 osp
 • Elämysliikunnan ohjaaminen 15 osp
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

 • Viestintä- ja vuorovaikutus osaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

 

Opintojen toteutustapa ja ajankohta

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Päivätoteutuksessa koulutus kestää noin 3 vuotta. Monimuotototeutuksessa koulutus kestää noin 2 vuotta, jossa kuukausittaiset lähiopetusjaksot Tanhuvaarassa kestävät 3-5 päivää. Lisäksi opintoja suoritetaan verkko-opintoina ja käytännön työtehtävissä oppi- tai koulutussopimuksella. Lisätietoja oppisopimuksesta.

Oppi- tai koulutussopimuspaikkaa tulee hakea jo ennen koulutuksen alkua, esimerkiksi kuntien liikuntatoimesta, liikuntajärjestöistä, urheilu- tai liikuntaseuroista tai yksityisistä liikunta- ja kuntokeskuksista. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja voi monipuolisesti ohjata liikuntaa sekä lapsille että aikuisille.

 

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii kaikille liikunta-alasta kiinnostuneille. Koulutus ei edellytä aiempaa osaamista liikunnanohjaustehtävistä, mutta aiemmasta kokemuksesta on hyötyä. Tärkeää on, että olet innostunut liikunnasta ja haluat välittää liikunnan ilosanomaa eteenpäin.

Liikuntaneuvojaksi opiskelu ja liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä.

Monimuotototeutus sopii erityisesti alanvaihtajille, joilla on kokemusta työelämästä ja jotka haluavat pohjakoulutuksen liikunta-alalta.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Valintaperusteet

 • Liikunta-alalla vaaditut terveydentilavaatimukset 
 • Soveltuvuus ja motivaatio alalle, pääsy- ja soveltuvuuskoe pe 10.5. tai 28.6.
 • Monimuotototeutukseen hakeutuvilla tulee olla riittävät opiskelutaidot verkko-opetukseen ja itsenäiseen opiskeluun
 • Opiskelijalta edellytetään omaa tietokonetta (paitsi oppivelvolliset)

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelijalle voi tulla kustannuksia materiaalihankinnoista(paitsi oppivelvolliset).

Päivätoteutuksessa opiskelijoiden on mahdollisuus hakea majoituspaikkaa, jolloin he majoittuvat ja ruokailevat (aamupala, lounas ja päivällinen) maksutta Tanhuvaarassa.

 

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 12.8.2024

Hae koulutukseen täältä!

 

Lisätiedot Arja Laine 0505727348 arja.laine@tanhuvaara.fi

 

YHTEISHAKU ON PÄÄTTYNYT!

Haku 5.8.2024 alkavaan toisen asteen Liikunnanohjauksen perustutkintokoulutukseen (LPT) yhteishaussa 20.2.-19.3.2024 (päättynyt) Opintopolun kautta. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 10.5.2024 Tanhuvaarassa. Tutustu koulutukseen tästä.

Koulutukseen voi hakeutua myös Jatkuvassa haussa 1.1.-27.6.2024. Jatkuvan haun kautta hakevat pääsääntöisesti toisen asteen tutkinnon opintoja suorittaneet. Jatkuvan haun valintaperusteena käytetään pääsy- ja soveltuvuuskoetta, jotka järjestetään Tanhuvaarassa 10.5.2024 ja 28.6.2024. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse. Hae koulutukseen tästä.

 

VALINTAPERUSTEET YHTEISHAUSSA

PISTEVALINTA

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta.
6 pistettä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, TUVA (vähintään 19 viikkoa)

Lisäksi saat
1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,
1–8 pistettä painotettavista arvosanoista,
Liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous (3 parasta)

0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 10.5.2024 Tanhuvaarassa, ja
2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Hakija osallistuu ylimmän hakukohteensa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja samat pisteet siirtyvät hänen mahdollisiin muihin liikunnanohjauksen perustutkinnon hakukohteisiin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää

LIIKUNNALLISUUS, johon liittyy mm. kestävyys, kehonhallinta, ketteryys ja koordinaatio, uinti.

SOSIAALISUUS JA ILMAISUTAITO, joihin liittyy halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaiseminen eri keinoin.

  • Liikunnan ohjaaminen, jossa mitataan hakijan sosiaalisia taitoja sekä halua toimia ihmisten kanssa ja itseilmaisukeinoja.
  • Haastattelu, jossa mitataan hakijan motivaatiota, halua ihmisten kanssa toimimiseen sekä oppimisvalmiuksia.
  •  
  •  

 

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET 

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

 

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuva valinta tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta.

Hakuperusteena ammatilliseen koulutukseen voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, ulkomailla suoritettu koulutus tai puuttuva peruskoulun päättötodistus.

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa hakija voi siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella, ovat keskeyttäneet peruskoulun tai joilla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuva valinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ja toimitettujen liitteiden perusteella. Kutsu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen lähetetään sähköpostitse hakijalle. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 10.5.2024 Tanhuvaaran Urheiluopistolla.

Näin haet harkintaan perustuvalla valinnalla

 1. Täytä yhteishakulomake osoitteessa

www.opintopolku.fi . Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä. Jos haet ulkomaisella todistuksella, olet keskeyttänyt peruskoulun tai sinulla on yksilöllisestetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, haet automaattisesti ainoastaan harkintaan perustuen.

 1. Hanki harkintaan perustuvassa haussa tarvittavat, ajantasaiset asiakirjat:
 • Kun perusteena on sosiaaliset syyt tai oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan laatimalla lausunnolla. Asiantuntijalausunnon tulee olla ajantasainen. Jos asiantuntijalausunto on yli vuoden vanha, koulun edustaja (esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja) voi laatia lausunnon, jossa kuvataan hakijan tämän hetkinen tilanne.
 • Kun perusteena on yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa, liitteeksi tulee toimittaa koulun edustajan ajantasainen lausunto, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.
 • Kun perusteena on todistusten vertailuvaikeudet, hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.
 • Kun perusteena on riittämätön tutkintokielen kielitaito, hakijan tulee perustella asia esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan lausunnolla.  

Lähetä asiakirjat postitse osoitteeseen: Tanhuvaaran urheiluopisto/ Arja Laine, Moinsalmentie 1042, 57230 Savonlinna. Kirjoita kuoren vasempaan yläkulmaan merkintä ”Harkintaan perustuva valinta”. Asiakirjat voi lähettää myös turvapostilla osoitteeseen arja.laine@tanhuvaara.fi

Liitteiden tulee olla Tanhuvaarassa viimeistään 5.4.2024.

Harkintaan perustuvan valinnan asiakirjoja käsitellään oppilaitoksessamme luottamuksellisesti. Hakijan toimittamia asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Asiakirjoja käytetään ainoastaan opiskelijavalinnan perusteena ja säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään. Hakijan ja huoltajan luvalla opiskelijan harkintaan perustuvaa valintaa varten toimittamia tietoja voidaan hyödyntää Tanhuvaarassa myös opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

 

Harkintaan perustuvan valinnan perusteita ovat

Oppimisvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan (esim. lääkäri, psykologi, erityisopettaja) laatimalla lausunnolla. Lausunnosta tulee selvitä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti on ilmennyt hakijan opinnoissa ja niissä selviytymisessä. Joissain tapauksissa myös HOJKS voi riittää lausunnoksi, mikäli siinä on selkeästi tuotu esiin hakijan oppimisvaikeuksia.

Sosiaaliset syyt

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on ollut perusopetuksen opintomenestykseen vaikuttaneita, henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen tai oppilaan oma tai lähipiirin vakava sairaus. Sosiaaliset syyt perustellaan asiantuntijan (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimen työntekijä) laatimalla lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, miten perusteena käytetty syy on vaikuttanut hakijan opintoihin ja niistä selviytymiseen.

Koulutodistusten puuttuminen

Tätä käytetään perusteena vain silloin, jos hakija on keskeyttänyt peruskoulun. Tällaisessa tilanteessa hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos hänellä arvioidaan olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Todistusten vertailuvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta ja/tai hän hakee ulkomaisella todistuksella. Hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.

Yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä

Kun hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä,  yhteishaku on automaattisesti harkinnanvarainen. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi koulun edustajan ajantasainen lausunto, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.

Riittämätön tutkintokielen kielitaito

Jos hakija kokee, että hänen kielitaitonsa ei ole tutkinnon suorittamiseen määritetyllä taitotasolla, hän voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömän kielitaidon perusteella. Tällöin hakijan tulee perustella asia esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan liitteellä. Oppilaitos arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden ja edellytykset suoriutua opinnoista.

 

Lupa tietojen hyödyntämiseen opintojen järjestämisessä

Hakijan ja huoltajan luvalla harkintaa perustuvaa valintaa varten toimitettuja tietoja voidaan hyödyntää myös uuden opiskelijan opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

Säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään.

Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta Opintopolusta

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta