Liikunnanohjauksen perustutkinto NYT monimuotona

Liikunnanohjauksen perustutkinto monimuotona koulutus- tai oppisopimuksella

Liikunnanohjauksen perustutkinnon monimuotototeutus käynnistyy Tanhuvaaran Urheiluopistossa elokuussa 2024. Koulutus sisältää lähiopintoja Tanhuvaarassa, verkko-opintoja ja työpaikalla oppimista.

Opinnot antavat monipuoliset valmiudet työllistyä liikunta-alalle käytännön liikunnanohjaustehtäviin. Tutkinto antaa myös kelpoisuuden hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja.


Koulutuksen sisältö

Liikunnanohjauksen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnonosista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnonosista (35 osp).

Ammatilliset tutkinnonosat 145 osp

 Pakolliset tutkinnonosat 70 osp

 • Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen 20 osp
 • Aikuisten liikunnan ohjaaminen 20 osp
 • Liikuntaneuvonta 20 osp
 • Liikuntatapahtuman järjestäminen 10 osp

 Valinnaiset tutkinnonosat 1 30-60 osp

 • Terveysliikunnan ohjaaminen 30 osp
 • Valmentajana toimiminen 30 osp
 • Liikuntapalveluiden tuottaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 2 15-45 osp

 • Ryhmäliikunnan ohjaaminen 15 osp
 • Soveltavan liikunnan ohjaaminen 15 osp
 • Uimahalliympäristössä toimiminen 15 osp
 • Elämysliikunnan ohjaaminen 15 osp
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp 

 • Viestintä- ja vuorovaikutus osaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

 

Opintojen toteutustapa ja ajankohta

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus kestää noin kaksi vuotta.  Kuukausittaiset lähiopetusjaksot Tanhuvaarassa kestävät 3-5 päivää. Lisäksi opintoja suoritetaan verkko-opintoina ja käytännön työtehtävissä oppi- tai koulutussopimuksella. Lisätietoja oppisopimuksesta.

Oppi- tai koulutussopimuspaikkaa tulee hakea jo ennen koulutuksen alkua, esimerkiksi kuntien liikuntatoimesta, liikuntajärjestöistä, urheilu- tai liikuntaseuroista tai yksityisistä liikunta- ja kuntokeskuksista. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja voi monipuolisesti ohjata liikuntaa sekä lapsille että aikuisille.

 

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii kaikille liikunta-alasta kiinnostuneille ja erityisesti alanvaihtajille, jotka haluavat pohjakoulutuksen liikunta-alalta. Koulutus ei edellytä aiempaa osaamista liikunnanohjaustehtävistä, mutta aiemmasta kokemuksesta on hyötyä.

Tärkeää on, että olet innostunut liikunnasta ja haluat välittää liikunnan ilosanomaa eteenpäin.

Liikuntaneuvojaksi opiskelu ja liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännön läheistä.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Valintaperusteet

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Ei oppivelvolliselle opiskelijalle voi tulla kustannuksia materiaalihankinnoista.

 

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 12.8.2024

Hae koulutukseen täältä!

 

Lisätiedot Arja Laine 0505727348 arja.laine@tanhuvaara.fi