Tanhuvaaran Urheiluopiston antidopingohjelma

Tanhuvaaran Urheiluopisto, valmennuskeskus ja urheiluakatemia on mukana toteuttamassa ja viemässä eteenpäin sanomaa puhtaasta urheilusta yhteistyössä Urheiluopistoyhdistyksen ja Suomen Antidoping komitean kanssa. Tanhuvaaran Urheiluopistolle on laadittu antidopingohjelma, jonka puitteissa edistetään ja tiedotetaan antidopingasiaa. Antidopingteema onkin näkyvästi esillä monin eri muodoin Tanhuvaaran Urheiluopistolla.

Tanhuvaaran Urheiluopiston LPT-opiskelijoita on mukana Urheiluopistoyhdistyksen ja Suomen Antidopingtoimikunnan yhteisessä projektissa tukemassa puhdasta urheilua.

Tanhuvaaran Urheiluopiston Antidopingohjelma
Antidopingohjelmat
www.antidoping.fi