Vastuullisuus ja kestävä kehitys


VASTUULLISUUS

Hyvä hallinto

Tanhuvaaran Urheiluopisto on yleishyödyllinen säätiö, jonka toimintaan kuuluvat liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen ja kehittäminen.

Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa, taloudenpitomme on vastuullista ja se takaa toiminnan jatkuvuuden. Kilpailutamme hankinnat sekä pyrimme valitsemaan kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon aina kun se on mahdollista. Keräämme vuosittain luottamushenkilöiden ja päälliköiden sidonnaisuuksista ja sivutoimista tietoja, rekisterin avulla voimme ennaltaehkäistä tilanteita, joissa luottamus päätöksentekoon voisi vaarantua. Matkustusohjeemme suosittelee suosimaan julkista liikennettä ja pyrimme hyödyntämään mahdollisuuksien mukaisesti etäyhteyksiä.

Kohtelemme asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja henkilökuntaamme asiallisesti ja tasa-arvoisesti, häirintää emme suvaitse. Meille on tärkeää, että henkilöstömme on yhdenvertaista ja tasa-arvoista. Työsuojelutoimikunta ja työsuojeluvaltuutettu osallistuvat työhyvinvoinnin kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa. Henkilöstölle luodaan anonyymi ilmoituskanava, jonne voi tehdä ilmoituksen Tanhuvaarassa havaituista väärinkäytösepäilyistä. Henkilöstön rekrytoinnissa suosimme pääosin avoimia hakuja sekä huomioimme tasa-arvolain vaatimukset, luottamushenkilöiden osalta noudatamme säätiön sääntöjä.

Liikunnan ja urheilun eettisyys

Olemme doping free urheiluopisto ja noudatamme Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen ohjeistuksia ja sääntöjä antidoping asioissa. Tarjoamme lapsille ja nuorille päihteettömän ja savuttoman ympäristön turvalliseen harrastamiseen ja valmentautumiseen. Painotamme toiminnassamme, ettemme hyväksy seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä ja käymme opistomme toimintatavat läpi ulkopuolisille valmentajille. Suhtaudumme häirintäilmoituksiin vakavasti ja tutkimme tapaukset luottamuksensuojan alaisesti. Edellytämme kaikilta asiakkailta ja opetushenkilökunnalta tasavertaista kohtelua valmennus- ja ohjaustilanteissa.

Huolehdimme toimintaympäristön turvallisuudesta testaamalla välineistöä ja tiloja säännöllisesti. Ohjattujen ohjelmien asiakkaat perehdytetään toimintaan huolellisesti.

KESTÄVÄ KEHITYS

Tanhuvaaran Urheiluopistolle on laadittu kestävän kehitys-suunnitelma, jonka avulla Tanhuvaara pyrkii sitoutumaan Agenda 2030 tavoitteisiin omilla toimintamalleillaan. Kestävän kehityksen suunnitelman avulla urheiluopisto pyrkii vähentämään hiilijalanjälkeään ja toimimaan vastuullisemmin huolehtien ekologisesta toimintaympäristöstään. Agenda 2030-toimintaohjelma on globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma, johon Suomi on sitoutunut. 

Kestävän kehityksen vastuullisuusviestintä on kulmakivi valittujen toimenpiteiden onnistumisessa. Tanhuvaara pyrkii viestimään toiminnastaan ulospäin sekä samalla tiedottamaan ympäristötietoisuudesta henkilökuntaansa. Tanhuvaara ohjeistaa henkilökuntaansa omalla toiminnallaan edistämään Tanhuvaaran kestävän kehityksen toimenpiteitä ja jalkauttamaan näitä asiakasrajapintaan.

Agenda 2030-toimintaohjelman kohdat joihin Tanhuvaara on sitoutunut:

Terveyttä ja hyvinvointia
Kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Tanhuvaara haluaa edistää hyvinvointia sekä tuoda sitä asiakkaidensa arkeen. Tästä hyvänä esimerkkinä on seniorihanke, joka antaa asiakkailleen kokonaisvaltaista hyvinvointia teemoinaan mm. vireä arki, jaksaminen, ravitsemustietoisuus sekä arkiliikunnan merkitys. Tanhuvaara on savuton ja päihteetön oppilaitos.

Hyvä koulutus ja eriarvoisuuden vähentäminen
Tanhuvaaran Urheiluopisto antaa kaikille laadukasta, tasa-arvoista ja avointa koulutusta. Laadukas liikunta-alan koulutus antaa mahdollisuuden edistää terveellisiä elämäntapoja jokaisessa ikävaiheessa. Kurssi- ja opetustoiminnassa mahdollistetaan kaikkien asiakkaiden toimiminen yhtenäisesti iästä, sukupuolesta tai taloudellisesta asemasta riippumatta.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä yhteistyö ja kumppanuudet
Tanhuvaaran Urheiluopisto sijaitsee kaupungin lähettyvillä järven ja metsän vieressä. Luonto on vahva osa Tanhuvaaran toimintaympäristöä ja arvoja. Tanhuvaara pyrkii omalla toiminnallaan ja kestävän kehityksen toimenpiteillä vähentämään luonnon kuormitusta ja jätteitä. Tanhuvaaran Urheiluopisto pyrkii valitsemaan yhteistyökumppaneikseen toimijoita, jotka huomioivat omassa toiminnassaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden.

Vastuullinen kuluttaminen ja ilmasto
Tanhuvaaran Urheiluopisto pyrkii omilla toimenpiteillään varmistamaan vastuullista kuluttamista, kuten ruokahävikin vähentämistä, ympäristöystävällisten energiamuotojen valitsemista sekä kierrättämistä. Tanhuvaaran alueella toimii aurinkovoimala ja sähköautojen latauspiste. Kierrättämistä tapahtuu koko Tanhuvaaran alueella ja kaikki jätteet lajitellaan. Tavoitteenamme on pienentää erilaisilla toimenpiteillä hiilijalanjälkeämme. Valinnoissamme painotamme kestävää kehitystä sekä sisällytämme tätä myös koulutustoimintaan.

Tanhuvaarassa on tehty vuosien varrella paljon toimenpiteitä  edistämään kestävää kehitystä kuten:

 • Ulkoalueiden ja sisätilojen valaistuksen muuttaminen led valoiksi–> prosessi on edelleen käynnissä
 • Aurinkovoimalan rakentaminen
 • Sähköautojen latauspiste
 • Jätteiden lajittelu
 • Siivouksessa siirrytty käyttämään ekologisia pesuaineita
 • Ravintolapalveluiden kehittäminen:
  • kotimaisten raaka-aineiden ja lähiruoan käyttö aina kun mahdollista
  • kasvisruoka, joka aterialla
  • hävikin minimoiminen ja jatkuva mittaaminen, ylijääneiden ruokien hyödyntäminen
  • pestävien astioiden suosiminen ja take away kuppien ja astioiden biohajoavuus
  • pakkausmateriaaleissa suosimme ekologisia vaihtoehtoja
 • Digitaalisuuden lisääminen ja sähköisen materiaalin ensisijainen käyttö paperin sijaan
 • SPA:ssa kertakäyttöpefleteistä luopuminen
 • Liikkuminen ja matkustus
  • talon autot ovat hybridejä
  • henkilökunnan työmatkaohjeistus suosimaan julkista liikennettä ja yhteiskyydityksiä
  • etätyön mahdollisuus riippuen työkuvasta

Tanhuvaara tulee tulevaisuudessakin tekemään panostuksia tukemaan kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Suunniteltuja toimenpiteitä:

 • Ulkoalueiden ja sisätilojen valaistuksen muuttaminen led-valaistukseksi 2-3 vuoden ajanjaksolla
 • Lisääntyvien sähköautojen tarpeen mukaan toinen sähköautojen latauspiste
 • Ruokahävikin pienentäminen
 • Jätteiden laajempi lajittelu–> muovinkeräys sekä opasteet lajittelusta asiakkaille

Tulevaisuudessa tehtäviä toimenpiteitä kartoitetaan jatkuvasti ja uusia investointeja mietitään kiertotalouden, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kannalta.

URHEILUOPISTOVERKOSTO

Tanhuvaaran Urheiluopisto ja Sport Resort on osa urheiluopistoverkostoa ja on sitoutunut verkoston yhteiseen vastuullisuusohjelmaan, johon pääset tutustumaan tästä