Tanhuvaaran vaikutukset maakunnalle ovat merkittävät – Helsingin Yliopiston tutkimus

By | Ajankohtaista | No Comments

Tanhuvaaran Urheiluopisto jättää maakuntaan yli kahdeksan miljoonaa euroa — Tuoreen tutkimuksen mukaan urheiluopistoilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus

Vaikutukset ovat moninaiset, eikä kaikkkea voida edes mitata. Opistot vaikuttavat osaltaan esimerkiksi imagoon ja palveluja käyttävien terveydentilaan.

Suomen urheiluopistojen toiminnalla on selkeä positiivinen vaikutus sijaintimaakuntiensa talouteen ja työllisyyteen.

Urheiluopistot edistävät maakuntien taloutta yhteensä noin 226 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös kerrannaisvaikutukset. Valtionavustusten kokonaismäärä urheiluopistoille on viime vuosina ollut hieman alle 40 miljoonaa euroa.

Urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat siis noin kuusinkertaiset valtionavustuksiin nähden. Tämä käy ilmi tuoreesta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamasta tutkimuksesta, jonka päärahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vaikutukset ovat moninaiset

Myös Tanhuvaaran urheiluopistolla on huomattavat aluetaloudelliset vaikutukset. Opiston vaikutus Etelä-Savon bruttokansantuotteeseen on selvityksen mukaan 8,1 miljoonaa euroa ja yksityiseen kulutukseen 3,2 miljoonaa euroa.

Tanhuvaaran urheiluopiston työllisyysvaikutus on 81 henkilötyövuotta.

Maakunnan työtuloja Tanhuvaaran urheiluopisto lisää kolmen miljoonan euron verran. Opiston aikaansaama osuus Etelä-Savossa maksetuista kunnallisveroista 0,6 miljoonaa euroa.

Myös majoitus ja rakentaminen hyötyvät

Urheiluopistot edistävät sijaintimaakuntiensa taloutta 1,4–2,1 kertaisesti liikevaihtoonsa nähden, kun laskelmissa otetaan huomioon myös kerrannaisvaikutukset.

— Työllisyysvaikutuksetkin kohdistuvat urheiluopistojen toimintaa laajemmin eri aloille. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminta, kaupan ala sekä rakentaminen hyötyvät urheiluopistojen omien toimialojen kuten koulutuksen lisäksi, kertoo tutkija Susanna Kujala Ruralia-instituutista.

Tanhuvaarassa työllisyysvaikutukset ovat keskittyneet ennen muuta koulutuksen alalle. Opisto työllistää jonkin verran myös terveys- ja sosiaalipalveluita sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaa.

Työllistävyys kertoo myös opistojen painopisteistä ja investoinneista. Osa opistoista työllistää esimerkiksi taide-, viihde- ja virkistystoiminnan, kaupan ja rakentamisen ammattilaisia.

Imago kasvaa ja sairaanhoitokulut pienenevät

Raportin tekijät olettavat, että urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset ovat todennäköisesti raportissa esitettyjä suuremmat, koska kaikkia urheiluopistojen vaikutuksia ei voitu määrällisesti mitata ja siten huomioida tarkastelussa.

Urheiluopistot vaikuttavat toiminnallaan myös alueen imagoon ja houkuttelevuuteen. Ne edistävät liikuntaa ja hyvinvointia, ja vaikuttavat tätä kautta ihmisten terveyteen, joka puolestaan vaikuttaa aluetalouteen sairaanhoitokulujen pienenemisenä.

Itä-Savo 29.3.2019
Tiina Kukkonen

Linkki Itä-Savon artikkeliin >>

 

Uusi verkkopalvelu on julkaistu! Anna palautetta

By | Ajankohtaista | No Comments

Uudistimme verkkopalvelumme kokonaisvaltaisesti vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Yhtenä päätavoitteista uudistuksella oli yhdistää Tanhuvaaran Urheiluopiston ja Tanhuvaara Sport Resortin palvelut saman sivuston alle ja tuoda palvelutarjontamme entistä monipuolisemmin esille yhdellä verkkosivustolla kaikille Tanhuvaaran asiakkaille. Matkailijoille suunnattu visittanhuvaara.fi tullaan sulkemaan ja jatkossa sen liikenne ohjautuu tälle sivustolle.

Verkkopalvelun tekniikka on kokonaan uudistunut ja se vastaa jatkossa entistäkin paremmin sähköisen kaupankäynnin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Yhtenä merkittävimpänä uudistuksena on uusi sähköinen kauppapaikkamme, joka kokoaa kaikki kurssit, leirit ja aktiivilomat yhdelle sivulle selkeästi selattavaksi.

Entiseen sivustoon verraten on myös uudistettu käyttöliittymää, freesattu ilmettä, parannetaan hakukonenäkyvyyttä, huomioitu entistä paremmin mobiilikäyttäjät ja paljon muuta!

Palautteesi on meille tärkeä

Kehitystyö ei toki lopu uuden sivun julkaisuun, vaan tästä se vasta alkaa. Etkö löydä etsimääsi? Onko bitti jumissa? Vai hullaannuitko suunnattomasti? Haluamme kuulla mielipiteesi uudesta sivustosta, joten käy antamassa palautetta palautelomakkeen kautta. Niin risut kuin ruusut ovat tervetulleita.

Lähetä palautetta >>
KURSSIT, LEIRIT & AKTIIVILOMAT