Tanhuvaarassa alkaa yrittäjien hyvinvointihanke

By 24.1.2022 3 helmikuun, 2022 Ajankohtaista
Löytöretki yrittäjien hyvinvoinnin ja kasvun polulle Etelä-Savossa on hankerahoituksella toteutettava hyvinvointikokonaisuus. Hankeaika on 1.1.2022-31.8.2023. 

Hankkeen tarkoituksena on pyrkiä parantamaan eteläsavolaisten yrittäjien muutosvalmiutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on yrittäjien työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja työssäjaksamisen parantaminen sekä samalla synnyttää yrittäjille toimiva hyvinvointiverkosto. 

Hankkeen päätoteuttajana on Tanhuvaaran Urheiluopisto sekä osatoteuttajana toimii Etelä-Savon Yrittäjät ry.
Hankkeiden rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  Euroopan sosiaalirahastosta.

Ilmoittautuminen hankkeelle avataan kevään 2022 aikana.
Tutustu hankkeeseen: https://tanhuvaara.fi/yritykset-ja-ryhmat/virkistys-ja-tyohyvinvointi/virkistys-ja-tyohyvinvointipaivat/loytoretki-yrittajien-hyvinvointiin/

Lisätiedot:

Sami Piisilä
sami.piisila@tanhuvaara.fi
puh. 044 7456443

 

 

Hae sivulta

KURSSIT, LEIRIT & AKTIIVILOMAT