Opiskele tutkinnonosa!

Opiskele ja hanki uutta osaamista juuri sen verran kuin tilanne vaatii. Voit opiskella tutkinnon osia molemmista tutkinnoistamme. Tutustu koulutuksiimme, löydä itsellesi sopivan koulutus ja ole yhteydessä meihin.

Uinnin opettaminen, 15 osp

Onko vesi sinun elementtisi? Ja haluat edistää tärkeää kansalaistaitoa kouluttautumalla uimaopettajaksi? Koulutuksen aikana hankit valmiudet opettaa sekä uintia aina alkeisuimataidosta erilaisiin uintitekniikoihin että vesiturvallisuus osaamista. Koulutus sisältää Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n (SUH) auktorisoiman uimaopettajan pätevyyden.

Kun hankit itsellesi uimaopettajan pätevyyden, voit jatkaa kouluttautumista vesiliikunnan parissa mm. SUH:n erityisuinninopettajan tai vauva- ja perheuinninohjaajan koulutuksella. Koulutus antaa myös erinomaisen pohjan hengenpelastajan koulutuksiin esim. uinninvalvojaksi.

Koulutuksen sisältö

Uinnin opettaminen on liikunnanohjauksen perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa. Se on laajuudeltaan 15 osaamispistettä. Koulutuksessa perehdyt uimaopetuksen osa-alueisiin ja käsitteisiin sekä turvallisuusnäkökulmiin.

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia opetusaiheita:

 • Uinnin mekaniikka
 • Uinnin alkeisopetus
 • Uintitekniikat
 • Uinnin oppimisen ja opettamisen perusteet
 • Vesiturvallisuus
 • Uimaopettajan toimenkuva
 • Uimahalli ja uimaranta toimintaympäristöinä
 • Uimaopetus kouluissa

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa ja ajankohta

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopetusjaksoina Tanhuvaarassa, verkko-opintoina ja käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi tai koulutussopimuspaikalla.

Koulutussopimuspaikan voit hakea koulutuksen aikana, mikäli sinulla ei ole sellaista vielä tiedossa. Paikaksi sopii mikä tahansa työpaikka, missä on tarjolla uimaopetusta.

Lähiopetusjaksot 2023

19.-20.1.2023

16.-17.2.2023

12.-14.4.2023

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii kurssivuonna 18-vuotta täyttäville, hyvän uimataidon omaaville ja uimaopetuksesta kiinnostuneille. Koulutus sopii myös täydennyskoulutuksena eri organisaatioiden uimaopetuksesta kiinnostuneille henkilöille tai liikunnanohjaustehtävistä vastaaville. Koulutus ei edellytä aiempaa osaamista liikunnanohjaustehtävistä, mutta aiemmasta kokemuksesta on hyötyä.

Jos tähtäät liikunta-alan koulutuksiin, niin tämä koulutus on osa liikunnanohjauksen perustutkintoa.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Valintaperusteet

 • Liikunta-alalla vaaditut terveydentilavaatimukset 
 • Soveltuvuus ja motivaatio alalle
 • Riittävät opiskelutaidot verkko-opetukseen ja itsenäiseen opiskeluun

Kaikki hakijat haastatellaan.

Hinta

Materiaalimaksu 250€.

Hakutiedot

Koulutus alkaa 19.1.2023. Hakuaika koulutukseen on 31.12.2022 saakka.

Lisätiedot arja.laine@tanhuvaara.fi

Uimavalvojana toimiminen

Opiskelija osaa ylläpitää uintiin tarkoitettua ympäristöä, pelastaa vedestä ja antaa ensiapua, toimia asiakaspalvelutilanteessa uintiin tarkoitetussa ympäristössä sekä arvioida ja kehittää osaamistaan uimavalvojana. Tulossa keväällä 2024.

Elämysliikunnan ohjaaminen, 15 ops

Koe upea luonto sekä harjoittele erätaitoja kanssamme! Tanhuvaaran Urheiluopiston koulutuksen kautta pystyt lisäämään osaamistasi luontoliikunta ohjauksesta, retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämysliikunta kokonaisuuden sekä arvioida ja kehittää osaamistaan elämysliikunnan ohjaajana. Tulossa syksyllä 2023!

Ryhmäliikunnan ohjaaminen, 15 osp

Kouluttaudu ryhmäliikunnan monipuoliseksi ohjaajaksi. Koulutuksemme kattaa laajat ja monipuoliset ryhmäliikuntatuntien muodot mm. vesiliikunta, lihaskuntotunnit, crossfit, tanssi sekä kehonhuoltotunnit. Ryhmäliikunnanohjaajana voit toimia myös kuntosaliohjaajana sekä saat tietoa mentaali valmennuksesta.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ryhmäliikunnan ohjaustilanteen sekä arvioida ja kehittää osaamistaan ryhmäliikunnan ohjaajana. Tulossa syksyllä 2023!

Yritystoiminnan suunnittelu

Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan, etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia, kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman, verkostoitua sidosryhmien kanssa sekä laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN PERUSTUVA TUTKINNON OSA (Personal Trainerina toimiminen)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämäntapamuutokseen, tavoite ohjattuun harjoitteluun ja tavoite ohjattuun ravitsemukseen sisältyviä kokonaisuuksia. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää osaamistaan Personal Trainerina.