Löytöretki yrittäjien hyvinvointiin hanke


Löytöretki yrittäjien hyvinvoinnin ja kasvun polulle -hankkeeseen voi vielä ilmoittautua, ota yhteyttä Sami Piisilään.

Alla olevasta esitteestä pystyt tutustumaan tarkemmin hankkeen sisältöön ja toimenpiteisiin.
Löytöretki yrittäjien hyvinvointiin esite

Hankkeen omat nettisivut tästä

Tietoa hankkeesta:
Löytöretki yrittäjien hyvinvoinnin ja kasvun polulle Etelä-Savossa on hankerahoituksella toteutettava hyvinvointikokonaisuus. Hankeaika 1.1.2022-31.8.2023.  

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on pyrkiä parantamaan eteläsavolaisten yrittäjien muutosvalmiutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on yrittäjien työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja työssäjaksamisen parantaminen sekä samalla synnyttää yrittäjille toimiva hyvinvointiverkosto. Hyvinvointiverkoston avulla yrittäjä voi saada vertaistukea oman työhyvinvointinsa kanssa sekä kontaktoitua muiden eteläsavolaisten yrittäjien kesken. Hyvinvointiverkoston avulla voidaan toteuttaa hyvinvoinnin ja johtamisen seutukohtaisia tilaisuuksia. Hanke on suunnattu mikro-, pieni- ja keskisuurille yrittäjille.

Rahoitus

Hankkeen päätoteuttajana toimii Tanhuvaaran Urheiluopisto. Osatoteuttajana hankkeessa toimii Etelä-Savon Yrittäjät ry.
Hankkeiden rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  Euroopan sosiaalirahastosta.

Hanketyöntekijöiden yhteystiedot:
Tanhuvaaran Urheiluopisto                                          
Projektipäällikkö                           
Sami Piisilä                                                                     
sami.piisila@tanhuvaara.fi
puh. 044 7456443

Etelä-Savon Yrittäjät ry.
Asiantuntija
Perttu Noponen
perttu.noponen@yrittajat.fi
puh. 050 3503311